„Nagy hitelteszt” nyereményjáték és tippjáték

Adatkezelési tájékoztató

2014. október 30.

Az ADDICT Interactive Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 84/A.; cégjegyzékszám: 01-09-873617) és a maxiLEAD Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 84/a. 1. em.; cégjegyzékszám: 01-09-900290) (a továbbiakban „Szervezők”), tiszteletben tartja az Ön saját adataihoz fűződő jogait, és mindent megtesz az adatvédelmi szabályok előírásainak betartása érdekében.

Az Adatkezelési tájékoztató célja, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy hogyan használjuk fel a „Nagy hitelteszt” nyeremény- és tippjáték (a továbbiakban együttesen: „játék”) során birtokunkba kerülő személyes adatait, és hogy miként tudja módosítani vagy töröltetni ezeket az adatokat.


Regisztráció

Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékban való részvétel alapfeltétele a tippjátékban való részvétel, a tippjátékban való részvétel alapfeltétele pedig a Nagy hitelteszt kitöltése. A regisztráció keretében megadott adatait a Szervező és a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott partnerei (a továbbiakban együttesen: „Adatkezelők”) az alább közölt célból visszavonásig kezelik.

A Szervezőn kívül a Nagy hitelteszt tippjátékban történt regisztrációja során megadott adatait az alábbi adatkezelők is kezelik:

  1. Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
    székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7.
    cégjegyzékszám: 01-17-000560
  2. Centrál Médiacsoport Zrt.
    székhely:1037 Budapest, Montevideo utca 9.
    cégjegyzékszám: 01-10-044658

Az adatkezelés célja: reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés
Kezelt adatok köre: név, e-mail, telefonszám
Adatok forrása és az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a)]
Adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig
Igényérvényesítési cím: Central Médiacsoport Zrt. 1037 Budapest, Montevideo utca 9. info@centralmediacsoport.hu
Adatkezelési tájékoztató linkje: http://www.hir24.hu/info/felhasznalasi-feltetelek/ III.4. pont
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-78394/2014.

Az Adatkezelők a személyes adatokat bizalmasan kezelik, és megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

A regisztráció önkéntes, ezért az adatok megadása előtt kérjük, mérlegelje a jelen pontban és a fentiekben foglaltakat.

A Szervező és a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe adatkezelésére vonatkozó további információk:


Az adatkezelés célja

A játékban való regisztrációval Ön önkéntesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelők és azok megbízottjai a kérdőíven megadott adatait közvetlen üzletszerzési célból, visszavonó nyilatkozatáig a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljék.

Az Adatkezelők csak olyan személyes adatokat gyűjtenek, amelyeket a felhasználók regisztráció vagy más internetes alkalmazás (pl. online kérdőív kitöltése, stb.) használata során önként megadnak. Az Adatkezelők ezeket az adatokat arra használják, hogy segítségükkel az általuk ajánlott termékről/szolgáltatásról és az ezekhez kapcsolódó akciókról, fogyasztói- és/vagy nyereményjátékokról információt nyújtsanak, vagy az ügyfél által igényelt információt adjanak a fentiekről.


Az adatkezelés formája

A játékban való regisztrációval Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelők e-mailen, telefonon, SMS-ben kapcsolatba lépjenek Önnel. Promóciós ajánlatok esetén a folyamat magában foglalhatja az Ön jogosultságának ellenőrzését és egyéb adminisztratív jellegű tájékoztatást is.


Az adatok továbbítása

A játékban való regisztrációval Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Ön által megadott személyes adatokat az Adatkezelők átadják az általuk megbízott társaságoknak és/vagy olyan egyéb partnereknek, amelyek az Adatkezelők megrendelése alapján az Adatkezelő terméke/szolgáltatása értékesítésére, népszerűsítésére vonatkozó meghatározott szolgáltatásokat látnak el (például telefonos ügyfélszolgálati tevékenységet vagy adatbázis kezelést végeznek).

Az ilyen feltételek mellett átadott adatok csak az adatgyűjtés céljával megegyező módon és csak az Adatkezelési tájékoztató által meghatározott célra használhatók fel.


Az érintett jogai a személyes adatok kezelésével kapcsolatban

Amennyiben Ön a regisztráció során elfogadott nyilatkozatával jelezte, hogy engedélyezi a fentiek szerinti közvetlen üzletszerzés céljából történő megkeresést, akkor az Adatkezelők, illetve az Adatkezelőkkel kapcsolatban álló vagy általa szerződésben megbízott másik személy vagy szervezet kapcsolatba léphet Önnel e-mailben vagy más módon, amennyiben ezek az elérhetőségei rendelkezésünkre állnak), hogy tájékoztatást nyújtsanak az Adatkezelők által ajánlott termékekhez/szolgáltatásokhoz, akciókhoz, fogyasztói- vagy nyeremény-játékokhoz kapcsolódó ajánlatokról.

Önnek joga van ahhoz, hogy az Adatkezelők által tárolt személyes adatait elérje, javítsa, frissítse vagy törölje. Amennyiben az Adatkezelők által tárolt személyes adatait el szeretné érni, javítani, frissíteni vagy törölni szeretné, akkor ezt az alábbi e-mail címeken jelezheti:

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az Adatkezelők az Ön személyes adatairól csak személyazonosságának igazolása után adnak tájékoztatást.


Az adatkezelés visszavonása

Önnek bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni.

Visszavonó, illetve tiltó nyilatkozatát az Adatkezelők fentebb ismertetett e-mail címeire küldött nyilatkozatával teheti meg. Amennyiben adatainak kezelését minden adatkezelőnél meg kívánja szüntetni, úgy erről minden adatkezelőt értesítenie kell a fent megadott e-mail címeken. Az adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy az Ön regisztrált adatai törlésre kerülnek azoknál az Adatkezelőknél, amelyeket értesített az adatkezelés visszavonásáról, amelynek következtében a nyereményjáték sorsolási adatbázisába sem kerül be, és így abban a játékban nem nyerhet.

A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezeljük, és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk ki.

Amennyiben a továbbiakban nem szeretne ilyen információt kapni, akkor ezt az info@addictia.hu címen jelezheti. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a személyes adatairól csak személyazonosságának igazolása után adunk tájékoztatást.


Cookie-k és adatfigyelés

A Szervező információt gyűjthet a webhelyének Ön által történő használatával kapcsolatban. Ezt az ún. cookie-k alkalmazásával éri el. A cookie olyan információ, amelyet az Ön böngészőprogramja a számítógépe merevlemezén tárol. Amikor Ön visszatér egy webhelyre, a kiszolgáló számítógépek automatikusan felismerik a cookie-t, ezzel információt adnak az adott webhely tulajdonosának az Ön legutóbbi látogatásáról. A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, ám ez a program beállításainak megváltoztatásával rendszerint kiküszöbölhető. Ha Ön úgy dönt, hogy nem fogadja el a cookie-kat, a webhelyek szolgáltatásainak többségét akkor is használni tudja.

A Szervező azért is figyelheti az adatokat, hogy felmérje a webhely különböző részeinek népszerűségét, és hogy javítsa az oldalak navigálhatóságát, de az így gyűjtött információt nem csatolja a személyes adatokhoz. A Szervező az oldalain egy, az Ön tagsági számát és munkamenet-azonosítóját tartalmazó cookie segítségével biztosítja azt, hogy a webhely felismerje az Ön böngészőjét, és ezen keresztül Önt. Az erre a célra használt cookie ideiglenes, és azonnal törlődik, amint Ön elhagyja a webhelyet. A cookie-k alkalmazásával érjük el, hogy Ön gyorsan haladhat oldalról oldalra, és valamennyi szolgáltatáshoz hozzáférhet. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k letiltása esetén előfordulhat, hogy Ön nem fér hozzá a webhely azon részeihez, ahol ezek használata szükséges.

A Szervező biztonsági intézkedésekkel védi az Ön személyes adatait. A szükséges helyeken titkosítást alkalmaz, és tűzfalak alkalmazásával gátolja meg, hogy harmadik fél elérje az Ön személyes adatait.

A vonatkozó jogszabályi előírások betartása és a hatóságok törvényes kéréseinek teljesítése érdekében a Szervező fenntartja a jogot, hogy megkeresse és nyilvánosságra hozza a birtokukban lévő személyes adatokat, ha ezt a működés fenntartása, valamint az ügyfelek és a Szervező védelme megkívánja. A Szervező fenntartja a jogot arra is, hogy harmadik félnek kiszolgáltassanak személyes adatot, amennyiben a webhelyei vagy szolgáltatásai Ön általi használatával kapcsolatban panasz érkezik hozzá.

A Szervező csak addig tárolja az Ön személyes adatait, ameddig erre az Ön által igényelt termékek és szolgáltatások biztosításához szükség van, vagy a törvény által előírt további időtartamig. A Szervező fenntartja a jogot, hogy az Adatkezelési tájékoztatót időről időre módosítsa. Az Ön személyes adatainak felhasználást érintő változtatásokról tájékoztatjuk Önt.

Előfordulhat, hogy az Ön személyes adatainak feldolgozása során az adatok mozgatása valósul meg. A Szervező biztosítja Önt, hogy adatainak mozgatása esetén minden szükséges intézkedést megtesz és szigorú ellenőrzést tart fenn annak érdekében, hogy az Ön adatainak bizalmasságát és biztonságát megőrizze, és ezen tevékenységét az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő módon végzi.Budapest, 2014.10.30.
A Szervező

Ablak bezárása