„Nagy hitelteszt” nyereményjáték és tippjáték

Játékszabály

2014.11.25.

Az alábbi – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – játékszabály a „Nagy hitelteszt” ingyenes nyereményjáték és tippjáték részvételi feltételeit és a sorsolással kapcsolatos szabályait tartalmazza. A módosításokat dőlt betűvel jelöltük.

A „Nagy hitelteszt” nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték) szabályzata és feltételei


1. A nyereményjáték időtartama

2014. október 31. 00:00 – 2014. december 18., 24:00. Sorsolás és eredményhirdetés: 2014. december 21.


2. A nyereményjáték Szervezője

A nyereményjáték Szervezője az ADDICT Interactive Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 84/A.; cégjegyzékszám: 01-09-873617) és a maxiLEAD Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 84/A. 1. em.; cégjegyzékszám: 01-09-900290), a továbbiakban a „Szervezők”.


3. Részvételi feltételek és regisztráció

A Nyereményjátékban kizárólag azok a 18. életévüket betöltött magyar állampolgárok vehetnek részt, akik rendelkeznek állandó, bejelentett magyarországi lakcímmel, és akik a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen regisztrálnak a Nyereményjátékba (a továbbiakban: Játékos).

A Nyereményjátékba a Játékos a regisztrációval és tippjével kerülhet be. A Nyereményjátékba való regisztrációval a Játékos elfogadja a játékszabályzatot és az adatkezelési nyilatkozatot, valamint meg kell tippelnie, hogy a „Nagy hitelteszt” játékban 2014. október 31. 00:00 és 2014. december 18., 24:00 között összesen hány fő regisztrál.

A Nyereményjátékba regisztrálni a Nyereményjáték honlapján lehet: www.hitelteszt.hir24.hu

A regisztráció ingyenes.

A regisztrációval a Játékos előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező a Nyereményjáték honlapján nyilvánosságra hozza a nyertes nevét és fotóját, és ezeket a honlapon a nyilvánosság számára elérhetővé tegye.

A Nyereményjátékba egy személy csak egyszer regisztrálhat. Többszörös regisztráció esetén a Szervező a Játékos összes regisztrációját törli, és ezzel kizárja a Játékost a nyereményjátékból és a sorsolásból.


4. Nyeremények

A Nyereményjátékban több nyertes kerül kiválasztásra, aki a játékba történő regisztrációja során az alábbi nyeremények egyikét fogja megnyerni.


4.1. A Nyereményjátékban megnyerhető nyeremények

1. nyeremény: 1 db iPhone 5S kártyafüggetlen mobiltelefon

2. nyeremény: 1 db PHILIPS 40PFL4418H/12 40” 3D Smart Full HD LED TV*

3. nyeremény: 1 db IKEA utalvány az elegáns otthonért 120 000 forint értékben

* Amennyiben az adott modell nem kapható, a Szervezők fenntartják a jogot, hogy az eredetileg feltüntetett készüléktípussal azonos értékű másik modellt bocsássanak a nyertes rendelkezésére.


5. A nyertes kiválasztása

A nyeremények kiosztására a Játékosok között a Nyereményjáték lezárultát követően kerül sor, 2014. december 21-én.

A nyereményjátékban a részvétel feltétele érvényes regisztráció és tipp.

A tippjátékban az érvényes tippet leadó Játékosok közül az a 3 Játékos válik jogosulttá a 4. pontban írt nyereményekre, aki a „Nagy hitelteszt” nyereményjátékra regisztrálók számához legközelebbi tippet adja meg (a +/- arányú eltérésnek nincs jelentősége), és érvényes regisztrációval rendelkezik. A nyereményjáték lezárultával a nyertesek megállapításának menete a következő: a 3 nyeremény annak értéke alapján emelkedő sorrendben kerül kiosztásra a 3 leghamarabbi (év, hónap, óra, perc, másodperc, századmásodperc) és legpontosabb tippet adó játékos között (ezt a Szervező szerverének napló állományaiból a Szervező pontosan meg tudja határozni).

A nyereményjáték eredményének vizsgálati helyszíne a Szervező irodája: 1117 Budapest, Fehérvári út 84/A.

A Szervező a sorsolás nyertesét a sorsolást követően haladéktalanul értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a nyertes értesítését a Játékos regisztrációkor megadott telefonszámán kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása miatt nem értesül a nyereményről. A Szervező az adott nyeremény tekintetében pótnyertest sorsol ki.

Amennyiben a nyertest nem sikerül 2014. december 21-ét követően egy héten belül értesíteni, úgy a pótnyertest a Szervező a Játékos telefonszámán kísérli meg értesíteni. A nyereményre való jogosultság a pótnyertes tekintetében 1 év múltán elévül.

A Játékos a tippjátékban való részvételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a regisztráció során megadott adatait továbbítsa a Citibanknak.


6. Nyereményadó

A nyereményhez tartozó adó- illetve járulékfizetési kötelezettséget a Szervező rendezi.


7. Kizárások

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező munkatársai és hozzátartozói.


8. Egyéb

A tippjátékban a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepét (székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7.; cégjegyzékszám: Cg. 01-17-000560, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) semmilyen kötelezettség vagy felelősség nem terheli, így különösen nem felelős a nyereményekért.2014.11.25.
A Szervezők

Ablak bezárása